Reglement

Auto’s
Voor het laden en lossen mag men tot het kampeerterrein parkeerplaats rijden (NIET EROP!)
Daarna de auto’s parkeren op het parkeerterrein bij het Elysium/racket centrum. Per groep mag er een (1) voertuig bij het terrein blijven staan.
Er is een kruiwagen beschikbaar voor grote vracht. Het terrein is niet toegankelijk voor grote vrachtwagens.

Betalen
Je rekent bij de beheerder of diens vervanger bij voorkeur contant af.

Caravans & vouwwagens
Deze kunnen wegens de bodemgesteldheid NIET op het terrein worden toegelaten.

Douches
Zijn te gebruiken, wees zuinig met het water!
Draagbare radio’s
zijn slechts leuk als ze zacht aan staan.

Elektriciteit
Is in de wasruimte aanwezig voor scheerapparaten. Voor andere doeleinden kunt u elektriciteit gebruiken voor EUR 2,00 per etmaal

Fietsen
Kunnen na aankomst gestald worden tegen het houten hekwerk “boven” op het grote veld. Geen fietsen tegen de containers of bomen plaatsen.
Het rijden met bromfietsen op het terrein is verboden.
Foerageren
Kan het eenvoudigst in Bleiswijk gebeuren. Er zijn meerdere supermarkten.

Graven
In de grond misschien best leuk, maar mag beslist NIET! Ook geen geulen om de tent of koelkuilen.

Hout
Hak niet in bomen of struiken. Alles is eigendom van het Recreatieschap en terecht zijn ze erg zuinig op dit jonge recreatiegebied.

Iedereen
Wil graag enige nachtrust hebben. Houdt het op het terrein stil van 22.30uur tot 7.00uur.

Je
mag de bewoners van de zomerhuisjes langs de Rotte op geen enkele wijze lastigvallen. Respecteer hun rust en bezittingen. Ook het gebruik maken van hun steiger is absoluut VERBODEN!

Kook- & kampvuurplaatsen
worden uitsluitend gestookt op de daarvoor bestemde plaatsen. De stookplaatsen dienen na afloop uiteraard schoon te worden achtergelaten.

Licht
kost geld. Laat de verlichting in de gebouwen dan ook niet onnodig branden.

Melden
op het terrein (het ontvangen van de sleutel) geschied in overleg met de beheerder. Na afloop van het kamp inspecteert deze het terrein en de gebouwen.

Nachtspelen
houd je buiten het terrein. Denk aan anderen (de buurtbewoners en je medekampeerders).

Ongevallen
Huisarts en apotheek zie mededelingen in toiletgebouw ALARMNUMMER: 112
Open
is het kampeerterrein van eind maart tot en met oktober. Zie ook de letter IJ
Overnachting
kost EUR 1,75 per persoon per nacht (EUR 2,00 niet scouting per persoon per nacht)

Pionierhout
is in ruime hoeveelheid aanwezig. Wel zelf lijnen meebrengen!

Riet
Een beschermde plant, bevind zich overal langs de oevers van de Rotte en de Rottemeren. Hierop is met zeer zuinig, blijf dus met je schip uit het riet!
Roken
is natuurlijk niet goed voor je gezondheid, doe je het toch, pas dan wel op, want een brand is makkelijker te voorkomen dan te blussen!

Schade
door kampeerder toegebracht aan de gebouwen dient door de kampeerders te worden vergoed! Wij verzoeken U de schadegevallen direct aan de beheerder door te geven
Schepen
dienen in de Rotte te worden gemeerd. Respecteer de oever en plaats aan de achterzijde van jet schip een riem in het water of gooi een anker uit.
Struiken
moeten worden ontzien. Maak gebruik van de gebruikelijke toegangspaden en loop NIET dwars door de struiken heen.

Toiletgebouw
het schoonhouden hiervan dient in onderling overleg door de aanwezig groepen te gebeuren. Zorg zelf voor toiletpapier.

Uw
verblijf op ons terrein is GEHEEL voor eigen risico.

Vertrek
De groepen zijn verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de gebouwen en het terrein.
Vuilnis
Voor de afvoer moet ZELF gezorgd worden, neem zelf je vuilniszakken mee.

Water
Kost net als licht geld, verspil het dus niet.
Wisselen
willen wij bij weekkampen graag op zaterdag om 12.00uur

IJS
Zodra het vriest en er ijs ligt, is het kampeerterrein gesloten.

Zwemmen
in de Rotte is mogelijk, voor schoon zwemwater kunt u terecht bij het zwembad Zevenhuizen